ขั้นตอนการสั่งพิมพ์

ขั้นตอนการสั่งพิมพ์

1. ลูกค้าส่งสเปคงานที่ต้องการพิมพ์ สอบถามราคา / นำส่งใบเสนอราคา

 

2. ลูกค้าส่งไฟล์งานให้ทางโรงพิมพ์ ตรวจสอบความถูกต้อง

 

3. หากไฟล์งานมีความถูกต้องครบถ้วน ทางโรงพิมพ์จะส่งปรู๊ฟกลับให้ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้อง

 ลูกค้าสามารถเลือกการดูปรู๊ฟได้ ระหว่าง

ปรู๊ฟเมลล์ ตรวจสอบออนไลน์ / ปรู๊ฟดิจิตอล ตรวจสอบโดยปริ้นระบบดิจิตอล 

 

4.   หากปรู๊ฟที่ทางโรงพิมพ์ส่งให้ ถูกต้อง ไม่มีแก้ไข 

ลูกค้าแจ้งยืนยันการพิมพ์ + พร้อมชำระมัดจำ 50% เพื่อดำเนินการผลิตต่อไป

 

5. ชำระเงินส่วนที่เหลือ ก่อนหรือวันจัดส่งสินค้า